16.2 Heildarmagn úrgangs í sveitarfélaginu á mann

Nafn

16.2 Total collected municipal solid waste per capita

Staðbundið nafn

16.2 Heildarmagn úrgangs í sveitarfélaginu á mann

Lýsing

The total collected municipal solid waste per capita shall be calculated as the total amount of solid waste (household and commercial) generated in tonnes (numerator) divided by the total city population (denominator). The result shall be expressed as total municipal solid waste collected per capita in tonnes. Municipal waste shall refer to waste collected by or on behalf of municipalities. The data shall only refer to the waste flows managed under the responsibility of the local administration, including waste collected on behalf of the local authority by private companies or regional associations founded for that purpose. Municipal waste should include waste originating from: — households; — commerce and trade, small businesses, office buildings and institutions (e.g. schools, hospitals, government buildings). The definition should also include: — bulky waste (e.g. white goods, old furniture, mattresses); — garden waste, leaves, grass clippings, street sweepings, the content of litter containers and market cleansing waste, if managed as waste; — waste from selected municipal services, such as park and garden maintenance or street cleaning services (e.g. street sweepings, the content of litter containers, market cleansing waste), if managed as waste. The definition shall exclude: — waste from municipal sewage network and treatment; — municipal construction and demolition waste. Data source: Icelandic waste management companies and in-house data.

Staðbundin lýsing

Heildarmagn úrgangs í sveitarfélaginu á mann skal reiknað sem heildarmagn úrgangs (heimilis og fyrirtækjar) sem verður til í sveitarfélaginu í tonnum (teljari) deilt með íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnari). Niðurstaðan skal sett fram sem heildarmagn úrgangs í sveitarfélaginu á mann í tonnum. Með úrgangi sveitarfélaga er átt við úrgang sem safnað er af eða fyrir hönd sveitarfélaga. Gögnin skulu eingöngu vísa til úrgangsstraums sem er á ábyrgð sveitarfélagsins, þar með talið úrgangs sem safnað er fyrir hönd sveitarfélagsinsin af einkafyrirtækjum eða svæðisbundnum samtökum sem stofnuð eru í þeim tilgangi. Úrgangur sveitarfélaga ætti að innihalda úrgang sem kemur frá: - heimilum; - verslunum, lítlum fyrirtækjum, skrifstofubyggingum og stofnunum (t.d. skólum, sjúkrahúsum, ríkisbyggingum). Skilgreiningin ætti einnig að fela í sér: - fyrirferðarmikinn úrgang (t.d. hvítvörur, gömul húsgögn, dýnur); - garðaúrgang, lauf, gras, götusópun, innihald ruslaíláta, ef það er meðhöndlað sem úrgangur; - úrgang frá þjónustu sveitarfélaga ef við á, svo sem viðhaldi almenningsgarða eða hreinsunarþjónustu á götum (t.d. götusópun, innihald ruslaíláta), ef það er meðhöndlað sem úrgangur. Skilgreiningin felur ekki í sér: - úrgang frá skólpi og skólphreinsun sveitarfélaga; - byggingar- og niðurrifsúrgang sveitarfélaga. Gagnaveitur: Íslensk sorphirðufyrirtæki og innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:_16.2_total_collected_municipal_solid_waste_per_capita_6999

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

Tonn á mann

Min

0

Max

0,92

Betra gildi

Min

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Íslensk sorphirðufyrirtæki

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2020 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2021 0,735 20,11
(0)
1.1.2020 0,72 21,74
(0)
Vottað gildi.
1.1.2019 0,66 28,26
(0)
Vottað gildi.
1.1.2018 0,5949 35,34
(0)
Vottað gildi.