19.14 Hlutfall strætisvagnaflota bæjarins sem er vistvænn

Nafn

19.14 Percentage of the city’s bus fleet that is motor-driven

Staðbundið nafn

19.14 Hlutfall strætisvagnaflota bæjarins sem er vistvænn

Lýsing

The percentage of the city’s bus fleet that is motor-driven shall be calculated as the number of buses in the city’s bus fleet that are motor-driven (numerator) divided by the total number of buses in the city’s bus fleet (denominator). The result shall then be multiplied by 100 and expressed as the percentage of the city’s bus fleet that is motor driven. Motor-driven shall refer to buses propelled by motorized systems (instead of engine-driven systems that burn or otherwise consume fuel to perform mechanical work), and that use motors driven by electricity (magnetic forces), air, hydraulic pressure, heat, photons, electrons or ultrasound. Motors do not change the chemical composition of their energy source. Motor-driven systems include, but are not limited to, battery-powered systems containing fuel cells, and exclude biogas and internal combustion engine-driven systems requiring diesel. Data source: Strætó bs.

Staðbundin lýsing

Hlutfall strætisvagnaflota sem er vistvænn skal reiknað sem fjöldi strætisvagna í strætisvagnaflota sveitarfélagsins sem teljast vistvænir og eru mótor-knúnir (ekki brunahreyflar) (teljari) deilt með heildarfjölda strætisvagnaflota sveitarfélagsins. Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem hlutfall strætisvagnaflota sem eru vistvænir. Mótorknúinn vísar til strætisvagna sem knúnir eru með vélknúnum kerfum (í stað vélknúinna kerfa sem brenna eða á annan hátt neyta eldsneytis til að vinna vélrænt verk) sem nota mótora sem knúnir eru með rafmagni (segulkraftar), lofti, vökvaþrýstingi, hita, ljóseindum , rafeindum eða úthljóði. Mótorar breyta ekki efnasamsetningu orkugjafa þeirra. Mótorknúin kerfi fela í sér, en eru ekki takmörkuð við, rafhlöðuknúin kerfi sem innihalda eldsneytisfrumur en útiloka vélar sem brenna lífrænu gasi eða eru brunadrifnar og krefjast dísilolíu. Gagnaveitur: Strætó bs.

Tegund mælingar

ISO_37122

kóði mælingar

iso37122-2019:_19.14_percentage_of_the_city’s_bus_fleet_that_is_motor-driven_1418

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

100

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

Uppruni mæligilda

Strætó bs.

Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2019 9,26 9,26
(0)