Launamunur kynjanna

Nafn

Gender paygap

Staðbundið nafn

Launamunur kynjanna

Lýsing

The median (conditional) salary of women as a percentage of the median (conditional) salary of men shall be calculated as the salary of men minus the salary of women (numerator) divided by the salary of men (denominator). The result shall be multiplied by 100 and expressed as a percentage. Data source: Statistics Iceland.

Staðbundin lýsing

Miðgildi (skilyrt) launa kvenna sem hlutfall af miðgildi (skilyrtu) launa karla skal reiknað sem laun karla að frádregnum launum kvenna (teljari) deilt með launum karla (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Gagnaveitur: Hagstofa Íslands.

Tegund mælingar

SPI

kóði mælingar

gender_paygap_3899

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0,437594

Max

0,9460581

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

Uppruni mæligilda

Hagstofa Íslands

Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2019 0,783993115 68,13
(0)
1.1.2018 0,776888889 66,73
(0)
1.1.2017 0,776229321956635 66,60
(0)
1.1.2016 0,763223826885223 64,04
(0)
1.1.2015 0,763545870780945 64,11
(0)
1.1.2014 0,75616979598999 62,65
(0)