Hlutfall lágannatíma af háannatíma í gistinóttum

Nafn

Ratio between low season and high season for overnight stays

Staðbundið nafn

Hlutfall lágannatíma af háannatíma í gistinóttum

Lýsing

Ratio between low season and high season for overnight stays shall be calculated as the total number of overnight stays in the months outside high season where high season is defined as the months of June, July and August (numerator) divided by the total number of overnight stays during high season (denominator). The result shall be presented as the ratio between low season and high season for overnight stays Data source: Statistics Iceland.

Staðbundin lýsing

Hlutfall lágannatíma af háannatíma í gistinóttum skal reikna sem heildarfjöldi gistinátta á mánuði utan háannatíma en háannatími er skilgreindur sem mánuðirnir júní, júlí og ágúst (teljari) deilt með heildarfjölda gistinátta hánnatímans (nefnari). Niðurstaða skal sett fram sem hlutfall lágannatíma af háannatíma í gistinóttum. Gagnaveitur: Hagstofa Íslands.

Tegund mælingar

Aðrar mælingar

kóði mælingar

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

100

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

Uppruni mæligilda

Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
31.12.2019 72,1846 72,18
(0)
31.12.2018 79,7193 79,72
(0)
31.12.2017 89,4808 89,48
(0)