9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum

Nafn

9.2 Capital spending as a percentage of total expenditures

Staðbundið nafn

9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum

Lýsing

The capital spending as a percentage of total expenditures shall be calculated as the total expenditure on fixed assets in the preceding year (numerator) divided by the total expenditure (operating and capital) (denominator) by the city in that same period. The result shall then be multiplied by 100 and expressed as a percentage of capital spending as a percent of total expenditures. Capital spending shall refer to the amount of money that has been allocated for funding projects such as transit construction and repair, roads, bridges, public buildings and infrastructure. Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum skulu reiknuð sem heildarútgjöld vegna fastafjármuna árið áður (teljari) deilt með heildarútgjöldum (rekstrar- og fjármagns) (nefnari) sveitarfélagsins yfir sama tímabil. Niðurstaðan skal síðan margfölduð með 100 og gefin upp sem útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum. Útgjöld vegna fastafjármuna skulu vísa til þess fjármagns sem hefur verið ráðstafað til að fjármagna verkefni eins og flutning og viðgerðir, vegi, brýr, opinberar byggingar og innviði. Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:__9.2_capital_spending_as_a_percentage_of_total_expenditures_3503

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

100

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is petur.e@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 10,74 10,74
(0)
1.1.2019 13,71 13,71
(0)
1.1.2017 13,71 13,71
(0)