5.4 Atvinnuleysi ungs fólks

Nafn

5.4 Youth unemployment rate (%)

Staðbundið nafn

5.4 Atvinnuleysi ungs fólks

Lýsing

The youth unemployment rate shall be calculated as the total number of a city’s unemployed youth (numerator) divided by the city’s youth labour force (denominator). The result shall be multiplied by 100 and expressed as a percentage. Unemployed youth shall refer to individuals above the legal working age and under 24 years of age who are without work, actively seeking work in a recent period (past four weeks) and currently available for work (registered students are not counted). Youths who did not look for work but have a future labour market stake (arrangements for a future job start) are counted as unemployed (International Labour Organization, http:/ youthstatistics.org/). Youth labour force shall refer to all persons above the legal working age and under 24 years of age who are either employed or unemployed over a specified reference period. Data source: Directorate of Labour and Statistics Iceland.

Staðbundin lýsing

Atvinnuleysi ungs fólks skal reiknað sem heildarfjöldi atvinnulausra ungmenna í sveitarfélaginu (teljari) deilt með heildarvinnuafli ungmenna (nefnari). Niðurstaðan skal síðan margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Atvinnulaus ungmenni skulu vísa til einstaklinga yfir löglegum vinnualdri og yngri en 24 ára sem eru án vinnu, virkir í atvinnuleit á nýliðnu tímabili (síðustu fjórar vikur) og fáanlegir til vinnu (skráðir nemendur eru ekki taldir með). Ungmenni sem ekki leituðu eftir vinnu en eiga framtíðarhlutdeild á vinnumarkaði eru talin atvinnulaus (Alþjóðavinnumálastofnunin, http: / youthstatistics.org/). Vinnuafl ungs fólks skal vísa til allra einstaklinga yfir löglegum vinnualdri og yngri en 24 ára sem eru annað hvort starfandi eða atvinnulausir yfir tiltekið viðmiðunartímabil. Gagnaveitur: Vinnumálastofnun og Hagstofa Íslands.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:__5.4_youth_unemployment_rate_(%)_7486

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

77,12

Betra gildi

Min

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is petur.e@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Vinnumálastofnun

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 4,85 93,71
(0)
1.1.2019 2,2 97,15
(0)
1.1.2018 1,29 98,33
(0)

Nafn Dags.
Stafræn þjónusta 1.1.2019