17.1 Fjöldi netbókana á menningaraðstöðu á 100.000 íbúa

Nafn

17.1 Number of online bookings for cultural facilities per 100.000 population

Staðbundið nafn

17.1 Fjöldi netbókana á menningaraðstöðu á 100.000 íbúa

Lýsing

The number of online bookings for cultural facilities per 100.000 population shall be calculated as the number of online bookings for cultural facilities (numerator) divided by 1/100.000 of the city’s total population (denominator). A cultural facility shall refer to a public or non-profit institution within a city which engages in the cultural, intellectual, scientific, environmental, educational, sporting or artistic enrichment of the people living in a city. “Cultural facilities” includes, without limitation, aquaria, botanical societies, historical societies, land conservation organisations, libraries, museums, performing arts associations or societies, scientific societies, wildlife conservation organisations, sporting facilities (i.e. indoor and outdoor arenas, fields) and zoological societies. “Cultural facilities” should not include educational institutions (i.e. schools) or institutions primarily engaged in religious or sectarian activities. Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Fjöldi bókana á netinu á menningarviðburði á hverja 100.000 íbúa skal reiknað út sem fjöldi netbókana fyrir menningaraðstöðu (teljari) deilt með 1/100.000 af íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnara). Með menningaraðstöðu er átt við opinbera stofnun eða sjálfseignarstofnun í sveitarfélagi sem stundar menningarlega, vitsmunalega, vísindalega, umhverfislega, mennta, íþrótta eða listræna auðgun fólksins sem býr í sveitarfélaginu. „Menningaraðstaða“ felur í sér, án takmarkana, sædýrasöfn, grasafélög, sögufélög, landverndarsamtök, bókasöfn, söfn, samtök sviðslista, vísindasamtök, náttúruverndarsamtök, íþróttamannvirki (þ.e. innanhúss og utan leikvanga, vellir) og dýrafræðileg samfélög. „Menningaraðstaða“ ætti ekki að fela í sér menntastofnanir (þ.e.a.s. skóla) eða stofnanir sem aðallega stunda trúar- eða sértrúarstarfsemi. Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37122

kóði mælingar

iso37122-2019:_17.1_number_of_online_bookings_for_cultural_facilities_per_100_000_population_2922

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

Fjöldi á 100.000

Min

0

Max

34694,22

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2019 28911,85 83,33
(0)