14.1 Fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra á mann

Nafn

14.1 Square metres of public indoor recreation space per capita

Staðbundið nafn

14.1 Fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra á mann

Lýsing

Square metres of public indoor recreation space per capita shall be calculated as the square metres of indoor public recreation space (numerator) divided by the population of the city (denominator). The result shall be expressed as square metres of indoor recreation space per capita. Public recreation space shall refer to land and buildings open to the public for relaxation, amusement or leisure pursuits. Recreation space shall include only space that primarily serves a recreation purpose. Indoor public recreation space should include: a) city-owned or maintained buildings; b) other recreation buildings within the city not owned or operated by the city, provided they are open to the public. This category may include state or provincially owned buildings, schools and colleges, as well as non-profit organizations. If cities report only city-owned recreation space, this shall be noted. Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra á mann skal reiknaður sem fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra (teljari) deilt með íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnari). Niðurstaðan skal sett fram sem fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra á mann. Almenningsrými innandyra skal vísa til lands og bygginga sem eru opnar almenningi til slökunar, skemmtunar eða tómstundaiðju. Almenningsrými innandyra skal aðeins fela í sér rými sem þjónar fyrst og fremst afþreyingarskyni. Almenningsrými innandyra ætti að innihalda: a) byggingar í rekstri eða eigu sveitarfélagsins; b) aðrar afþreyingarbyggingar innan sveitarfélagsins sem ekki eru í eigu eða reknar af borginni, að því tilskildu að þær séu opnar almenningi. Þessi flokkur getur falið í sér ríkisbyggingar eða byggingar í eigu sveitarfélaga, skóla og framhaldsskóla, svo og sjálfseignarstofnana. Ef borgir tilkynna eingöngu almenningsrými innandyra skv. a) skal taka það fram. Kópavogur skilaði gögnum skv. a). Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:_14.1_square_metres_of_public_indoor_recreation_space_per_capita_3244

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

Fermetrafjöldi á mann

Min

0

Max

7,18

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 1,58 22,01
(0)
Vottað gildi.
1.1.2019 1,59 22,14
(0)
Vottað gildi.
1.1.2018 2,06 28,69
(0)
Vottað gildi.