9.3 Traustar tekjur sem hlutfall af heildartekjum

Nafn

9.3 Own-source revenue as a percentage of total revenues

Staðbundið nafn

9.3 Traustar tekjur sem hlutfall af heildartekjum

Lýsing

Own-source revenue as a percentage of total revenues shall be calculated as the total amount of funds obtained through permit fees, user charges for city services, and taxes collected for city purposes only (numerator), divided by all operating or reoccurring revenues including those provided by other levels of government transferred to the city (denominator). The result shall then be multiplied by 100 and expressed as a percentage. Own-source revenues represent the portion of local government revenues that originate from fees, charges and taxes as permitted by law or legislation, in contrast to all other revenues, including those provided by other levels of government. Own-source revenue may also include municipal shares in income and value-added taxes, since these are a stable source of revenue for many municipalities. Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Traustar tekjur sem hlutfall af heildartekjum skulu reiknaðar sem heildarfjárhæð sem fæst með leyfisgjöldum, afnotagjöldum vegna borgarþjónustu og sköttum sem innheimt eru fyrir sveitarfélagið (teljari) deilt með heildartekjum, þ.e. öllum rekstrartekjum þar með talið tekjur frá æðra stjórnvaldi (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Traustar eigin tekjur eru sá hluti tekna sveitarfélaga sem eiga uppruna sinn í gjöldum og sköttum eins og lög eða reglugerðir leyfa og segja til um, öfugt við allar aðrar tekjur, þar með taldar þær sem önnur stjórnsýslustig veita. Traustar eigin tekjur geta einnig falið í sér hlutdeild sveitarfélaga í tekju- og virðisaukaskatti, þar sem þetta er stöðugur tekjustofn fyrir mörg sveitarfélög. Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:__9.3_own-source_revenue_as_a_percentage_of_total_revenues__7574

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

1

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is petur.e@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 0,953 95,30
(0)
1.1.2019 0,9261 92,61
(0)
1.1.2017 0,9755 97,55
(0)