Öryggistilfinning

Nafn

Fear of crimes

Staðbundið nafn

Öryggistilfinning

Lýsing

The percentage of those who agree or strongly agree with the statement that they fear crime where they live should be calculated as the number of respondents who answer the question "How much do you agree or disagree with the following statements about the area where you live?: Do you fear crime where you live?" by checking "Rather Agree" or "Strongly Agree" (numerator) divided by the total number of respondents to the question (nefnari). The result shall be multiplied by 100 and expressed as a percentage. Data source: Directorate of Health.

Staðbundin lýsing

Hlutfall þeirra sem eru sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu um að það óttist glæpi þar sem það býr skal reiknað sem fjöldi svarenda sem svara spurningunni „Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um svæðið þar sem þú býrð?: Ég óttast glæpi þar sem ég bý“ með því að haka við „frekar sammála“ eða „mjög sammála“ (teljari) deilt með heildarfjölda þeirra sem svara spurningunni (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Data source: Embætti landlæknis.

Tegund mælingar

SPI

kóði mælingar

fear_of_crimes_1971

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0,5

Max

1

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

Uppruni mæligilda

Embætti landlæknis

Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2017 0,962493 92,50
(0)