8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann

Nafn

8.3 Greenhouse gas emissions measured in tonnes per capita

Staðbundið nafn

8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann

Lýsing

The greenhouse gas emissions measured in tonnes per capita shall be measured as the total amount of greenhouse gases in tonnes (equivalent carbon dioxide units) generated over a calendar year by all activities within the city, including indirect emissions outside city boundaries (numerator) divided by the current population of the city (denominator). The result shall be expressed as the total greenhouse gas emissions per capita in tonnes. Data sources: The Environment Agency of Iceland.

Staðbundin lýsing

Losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann skal reiknuð sem heildarmagn gróðurhúsalofttegunda í tonnum (samsvarandi koltvísýringseiningar) sem myndast á almanaksári af allri starfsemi innan borgarinnar, þar með talinni óbeinni losun utan borgarmarka (teljari) deilt með íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnari). Niðurstaðan skal sett fram sem losun gróðurhúsalofttegunda mæld í tonnum á mann. Gagnaveitur: Notast er við losunarbókhald landsins sem Umhverfisstofnun heldur utanum, niðurreiknað á íbúa.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:__8.3_greenhouse_gas_emissions_measured_in_tonnes_per_capita_5884

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

Tonn

Min

0

Max

61,27

Betra gildi

Min

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is petur.e@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Umhverfisstofnun

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2019 12,97 78,83
(0)
1.1.2018 13,61 77,79
(0)
1.1.2016 13,8 77,48
(0)
staðlað