16.1 Hlutfall íbúa sem er með reglulega sorphirðu (íbúðarhúsnæði)

Nafn

16.1 Percentage of city population with regular solid waste collection (residential)

Staðbundið nafn

16.1 Hlutfall íbúa sem er með reglulega sorphirðu (íbúðarhúsnæði)

Lýsing

The percentage of the city population with regular solid waste collection shall be calculated as the number of people within the city who are served by regular solid waste collection (numerator) divided by the total city population (denominator). The result shall then be multiplied by 100 and expressed as a percentage. Regular solid waste collection shall be defined as having the solid waste picked up from the household, transported and dropped at a proper treatment facility (recycling or landfill sites) on at least a weekly basis or every two weeks. Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Hlutfall íbúa sem er með reglulega sorphirðu skal reiknað sem heildarfjöldi fólks innan sveitarfélagsmarka sem er með reglulega sorphirðu (teljari) deilt með íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnari). Niðurstaðan skal margfölduð með 100 og sett fram sem prósenta. Regluleg sorphirða skal skilgreind þannig að úrgangur sé sóttur frá heimilinu, fluttur og skilað á viðeigandi meðhöndlunarstöð (endurvinnslu- eða urðunarsvæði) að minnsta kosti vikulega eða á tveggja vikna fresti. Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:_16.1_percentage_of_city_population_with_regular_solid_waste_collection_(residential)_5709

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

%

Min

0

Max

100

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 99,37 99,37
(0)
Vottað gildi.
1.1.2019 99,48 99,48
(0)
Vottað gildi.
1.1.2018 99,56 99,56
(0)
Vottað gildi.