SDG_GOAL__NAME 6.3 - Heimsmarkmiðavísitala

Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka óæskilega sorplosun og lágmarka losun hættulegra efna og efnablandna. Hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns verði minnkað um helming og endurvinnsla og örugg endurnýting aukin til muna um heim allan
Breyting frá 31.12.2020 til 1.1.2020.

Nánari sundurliðun