21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa

Nafn

21.1 Green area (hectares) per 100.000 population

Staðbundið nafn

21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa

Lýsing

Green area (hectares) per 100.000 population shall be calculated as the total area (in hectares) of green in the city (numerator) divided by one 100.000th of the city’s total population (denominator). The result shall be expressed as green area (hectares) per 100.000 population. Green areas refer to the amount of vegetated and/or natural surface cover in the city. Green or natural spaces areas should also include green roofs. Green area is broader than recreation space, and should include both public and private spaces. Areas that are without green or natural surface cover are assumed to be sealed (i.e. paved or impervious). Data source: In-house data.

Staðbundin lýsing

Grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa skal reiknað sem landsvæði sveitarfélags (í hekturum) sem er samkvæmt skilgreiningu grænt (teljari) deilt með 1/100.000 af íbúafjölda sveitarfélagsins (nefnari). Niðurstaðan skal sett fram sem grænt svæði (hektarar) á 100.000 íbúa. Með grænum svæðum er átt við gróðursvæði og/eða náttúrulega gróðurþekju í borginni. Græn þök (t.d. þök úr grasi) falla líka undir græn svæði eða náttúrusvæði. Græn svæði eru víðari en almenningsrými utandyra og falla einkarými sömuleiðis undir græn svæði. Svæði sem eru án gróðurs eða náttúrulegrar gróðurþekju er talin lokuð (þ.e. hellulögð eða ógegndræp). Gagnaveitur: Innanhús gögn.

Tegund mælingar

ISO_37120

kóði mælingar

iso37120-2018:_21.1_green_area_(hectares)_per_100.000_population_5282

Viðhald mæligilda

Uppfært í Nightingale


Opið fyrir öllum

Mælieining

Flatarmál á 100.000

Min

0

Max

101139,5

Betra gildi

Max

Flokkar

Ábyrgðaraðilar

jakobs@kopavogur.is

Uppruni mæligilda

Innanhús gögn

Tíðni Millibil Dagsetning frá Dagsetning til
Árlega 1 31.8.2022 31.12.2030
Dags. Gildi Skalað gildi Skjöl Athugasemd
1.1.2020 26071,39 25,78
(0)
Grænt svæði var 9.991,08 hektarar. Vottað gildi.
1.1.2019 26336,66 26,04
(0)
Grænt svæði var 9.991,08 hektarar. Vottað gildi.
1.1.2018 26504,73 26,21
(0)
Grænt svæði var 9.782,90 hektarar. Vottað gildi.