SDG_RING Heimsmarkmiðavísitala

Breyting frá 1.1.2022 til 1.1.2023.
Mælingar Gildi Breyting
13.1 Hlutfall íbúa sem býr við sárafátækt 0,00

0,00

13.2 Hlutfall íbúa sem eru með ráðstöfunartekjur undir 60% af miðgildi ráðstöfunartekna (lágtekjumörk) 8,84

2,32

12.3 Fjöldi heimilislausra á 100.000 íbúa 75,67

1,86

20.4 Hlutfall íbúa sem eru í ofþyngd eða haldinn offitu (BMI) 62,10

7,20

11.1 Hlutfall íbúa með rafræna sjúkraskrá sem er aðgengileg heilbrigðisstarfsmönnum 100,00

0,00

11.1 Meðallífsaldur 82,35

-0,15

11.6 Sjálfsmorðstíðni á 100.000 íbúa 7,83

-0,08

Háþrýstingslyfjanotkun: Skilgreindir dagskammtar fyrir hverja 1.000 íbúa á dag 282,20

15,44

20.3 Hlutfall íbúa sem eru vannærðir (BMI) 0,20

-0,80

19.5 Umferðardauðsföll á 100.000 íbúa 0,00

0,00

Umferðaslys - gangandi og hjólandi vegfarendur 12,91

7,84

Umferðaslys - vélknúin ökutæki 8,17

-0,11

5.3 Hlutfall vinnuafls sem starfar í fjarskipta- og upplýsingatæknigeiranum 3,30

-1,28

5.4 Atvinnuleysi ungs fólks 0,93

-0,88

NEET (Ekki í vinnu, skóla eða starfsþjálfun) 0,08

0,04

6.2 Fjöldi tölva, fartölva, spjaldtölva eða annarra stafrænna námstækja í boði á hverja 1.000 nemendur 748,49

0,00

6.3 Hlutfall nemenda sem lýkur námi á framhaldsskólastigi 68,22

7,54

6.2 Hlutfall nemenda sem lýkur barnaskólastigi (1. til 7. bekkur) 100,00

0,00

15.10 Fjöldi ofbeldisglæpa gegn konum á 100.000 íbúa 135,69

24,98

Nýtingarhlutfall vatnsauðlindar 40,51

-9,70

23.3 Hlutfall vatnsdreifikerfis borgarinnar sem er vaktað af snjöllu vatnskerfi 0,00

0,00

16.10 Hlutfall hættulegs úrgangs sem er endurunninn 62,18

-21,51

22.2 Hlutfall fráveitu sem fer í gegnum miðstýrða hreinsun 100,00

0,00

Hlutfall tilfella sem fjöldi saurkóla fer yfir 43 á hverja 100 millilítra í yfirborðsvatni 75,86

18,72

16.1 Hlutfall íbúa sem er með reglulega sorphirðu (íbúðarhúsnæði) 99,37

-0,11

23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind 100,00

0,00

22.4 Fylgishlutfall fráveitumælinga 91,67

33,34

8.4 Hlutfall landsvæðis sem nýtur náttúruverndar 81,96

0,00

5.1 Atvinnuleysi 6,60

-0,72

5.3 Hlutfall íbúa sem eru í fullu starfi 71,55

-1,55

Launamunur kynjanna 0,78

0,01

5.5 Fjöldi fyrirtækja á 100.000 íbúa 6.462,05

156,05

Hlutfall óútskýrðs launamunar í jafnlaunaúttekt 4,50

-1,82

5.4 Atvinnuleysi ungs fólks 0,93

-0,88

17.1 Fjöldi netbókana á menningaraðstöðu á 100.000 íbúa 28.911,85

0,00

5.7 Heildarfjöldi gistinátta á 100.000 íbúa á ári 106.528,89

-183.164,28

17.3 Fjöldi menningarviðburða á 100.000 íbúa á ári (t.d. sýningar, hátíðar, tónleikar) 1.432,60

-1.762,25

Hlutfall lágannatíma af háannatíma í gistinóttum 72,18

-7,53

7.10 Fjöldi hleðslustöðva rafknúinna ökutækja á skráð rafknúin ökutæki 0,02

0,00

7.7 Meðalfjöldi klukkustunda þar sem rafmagnstruflanir voru á heimilum​ 1,08

-1,32

9.2 Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum 12,48

3,10

5.8 Fjöldi beinna farþegafluga 22.004,00

-41.478,00

7.3 Hlutfall íbúa með löglegt aðgengi að rafmagni 99,92

-0,02

18.1 Hlutfall íbúa með aðgang að viðunandi hraðri nettengingu 99,76

0,00

18.1 Fjöldi internettenginga á 100.000 íbúa 135.131,27

19,50

18.2 Fjöldi farsímatenginga á 100.000 íbúa 109.044,41

15.144,16

10.4 Kosningaþátttaka í síðustu sveitarstjórnarkosningum 63,42

2,62

10.1 Hlutfall kjörinna fulltrúa sem eru konur 54,55

0,00

13.2 Hlutfall íbúa sem eru með ráðstöfunartekjur undir 60% af miðgildi ráðstöfunartekna (lágtekjumörk) 8,84

2,32

Launamunur kynjanna 0,78

0,01

Hlutfall ungs fólks af erlendum uppruna sem stundar nám á framhaldsskólastigi 0,43

-0,11

13.3 Gini-stuðullinn 23,40

-1,90

Hlutfall óútskýrðs launamunar í jafnlaunaúttekt 4,50

-1,82

12.4 Hlutfall óleyfisbúsetu 0,44

-0,01

23.2 Hlutfall íbúa með sjálfbært aðgengi að öruggri vatnslind 100,00

0,00

12.3 Fjöldi heimilislausra á 100.000 íbúa 75,67

1,86

Aðgengi að hjúkrunarrýmum eldri borgara 119,00

-17,00

12.2 Hlutfall íbúa sem býr í húsnæði á viðráðanlegu verði 88,00

1,40

7.3 Hlutfall íbúa með löglegt aðgengi að rafmagni 99,92

-0,02

Félagslegt húsnæði 29,00

0,00

19.6 Hlutfall íbúa sem býr innan 500m radíus frá almenningssamgöngum sem ganga á 20mín fresti eða tíðar á háannatíma 97,82

-0,21

19.2 Fjöldi ferða með almenningssamgöngum á mann á ári 10,70

0,50

19.14 Hlutfall strætisvagnaflota bæjarins sem er vistvænn 9,26

0,00

19.3 Hlutfall þeirra sem ferðast til vinnu með öðrum ferðamáta en sem ökumaður einkabíls 16,89

-3,69

21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa 26.071,39

-265,27

10.4 Kosningaþátttaka í síðustu sveitarstjórnarkosningum 63,42

2,62

21.3 Hlutfall starfa á heimili 1,29

-0,01

21.1 Fjöldi íbúa sem taka þátt í skipulagsferlinu á 100.000 íbúa á ári 6.065,48

0,00

21.4 Aðgengi að grunnþjónustu 100,00

0,00

17.3 Fjöldi menningarviðburða á 100.000 íbúa á ári (t.d. sýningar, hátíðar, tónleikar) 1.432,60

-1.762,25

8.4 Hlutfall landsvæðis sem nýtur náttúruverndar 81,96

0,00

19.3 Hlutfall skráðra ökutækja sem eru með litla losun 23,24

-0,81

8.5 NO2 mengun 8,80

-2,21

8.6 SO2 mengun 0,70

0,09

16.3 Hlutfall úrgangs sem er endurunninn 44,84

-0,40

16.2 Heildarmagn úrgangs í sveitarfélaginu á mann 0,74

0,01

8.1 Svifryksmengun (PM2.5) 3,70

-1,20

16.1 Hlutfall íbúa sem er með reglulega sorphirðu (íbúðarhúsnæði) 99,37

-0,11

Hlutfall 55 ára og eldri sem eru ánægð með gæði umhverfisins í nágrenni við heimili sitt 80,00

-1,00

21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa 26.071,39

-265,27

14.1 Fermetrafjöldi almenningsrýma innandyra á mann 1,58

-0,01

Hlutfall kvenna sem eru ánægðar með gæði umhverfisins í nágrenni við heimili sitt 82,00

-3,00

14.2 Fermetrafjöldi almenningsrýma utandyra á mann 17,19

-0,18

Framlag í jöfnunarsjóð sem hlutfall af heildargjöldum 8,74

0,12

7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum 53,36

12,11

23.5 Heildarvatnsnotkun á mann (lítra/dag) 316,58

-16,91

13.1.2: Fjöldi landa sem hafa samþykkt og komið til framkvæmda innlendum áætlunum um að draga úr áhrifum hamfara í samræmi við Sendai-rammaáætlunina um forvarnir gegn náttúruvá 2015-2030. 100,00

0,00

15.3 Fjöldi dauðsfalla af völdum náttúruhamfara á 100.000 íbúa 0,00

0,00

19.3 Hlutfall þeirra sem ferðast til vinnu með öðrum ferðamáta en sem ökumaður einkabíls 16,89

-3,69

8.3 Losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum á mann 12,97

-0,64

21.1 Grænt svæði á 100.000 íbúa 26.071,39

-265,27

7.2 Hlutfall heildarorkunotkunar sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum 53,36

12,11

22.2 Hlutfall fráveitu sem fer í gegnum miðstýrða hreinsun 100,00

0,00

Hlutfall tilfella sem fjöldi saurkóla fer yfir 43 á hverja 100 millilítra í yfirborðsvatni 75,86

18,72

22.4 Fylgishlutfall fráveitumælinga 91,67

33,34

8.4 Hlutfall landsvæðis sem nýtur náttúruverndar 81,96

0,00

19.2 Fjöldi trjáa sem eru gróðursett á 100.000 íbúa á ári 17.962,00

0,00

8.4 Hlutfall landsvæðis sem nýtur náttúruverndar 81,96

0,00

8.4 Hlutfall landsvæðis sem nýtur náttúruverndar 81,96

0,00

Ofbeldisbrot 31,88

-3,82

15.5 Fjöldi morða á 100.000 íbúa 2,61

2,61

15.10 Fjöldi ofbeldisglæpa gegn konum á 100.000 íbúa 135,69

24,98

Öryggistilfinning 0,96

0,00

Hlutfall barna sem hafa upplifað líkamlegt heimilisofbeldi af hálfu fullorðins (8. til 10. bekkur) 5,20

-0,50

Hlutfall barna sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun af hálfu annars unglings (8. til 10. bekkur) 8,40

1,60

Hlutfall barna sem fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga (0 til 5 ára) 10,63

0,95

Hlutfall barna sem fjallað er um á grundvelli barnaverndarlaga (6 til 10 ára) 8,81

1,59

Hlutfall barna sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun af hálfu fullorðins (8. til 10. bekkur) 6,10

1,70

10.2 Fjöldi dóma embættismanna og kjörinna fulltrúa fyrir spillingu og/eða mútuþægni á hverja 100.000 íbúa 0,00

0,00

Hlutfall íbúa sem eru ánægðir með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið 80,00

-6,00

9.4 Innheimt skatthlutfall 0,95

0,10

9.3 Traustar tekjur sem hlutfall af heildartekjum 0,95

0,00

10.4 Kosningaþátttaka í síðustu sveitarstjórnarkosningum 63,42

2,62

10.1 Hlutfall kjörinna fulltrúa sem eru konur 54,55

0,00

Hlutfall barna sem telur sig fá tækifæri til samráðs um málefni sveitarfélagsins er snýr að börnum (10 til 16 ára) 19,02

0,00

Hlutfall byggðasamlaga og stórra samstarfsverkefna af heildargjöldum 2,91

-0,03

Hlutfall virkra fyrirtækja sem skrifað hafa undir viljayfirlýsingu hjá Markaðsstofu Kópavogs um að vinna að innleiðingu Heimsmarkmiða SÞ 1,74

0,00

Nánari sundurliðun